Policie ČR, vyšetřování, podvod

Ženy z očkovacího centra za úplatu zajišťovaly falešné očkovací certifikáty

VSETÍNSKO: Falešný certifikát zajistily pro více než 70 lidí. 

Komisař oddělení obecné kriminality vsetínského územního odboru zahájil v prosinci loňského roku trestní stíhání čtyř žen, které se podílely na zajišťování falešných certifikátů o prodělaném očkování proti nemoci Covid19.
Dvě ženy, které si zajišťovaly zájemce o očkovací certifikát „bez očkování“, jsou podezřelé ze spáchání trestných činů „přijetí úplatku“ (trestní sazba až 5 let) a „padělání a pozměnění veřejné listiny“ (až 3 roky). Další dvě osoby pracovaly ve vsetínském očkovacím centru a evidovaly zájemce do příslušných systémů, aniž by uvedené očkování fyzicky podstoupili. Obě jsou taktéž obviněny ze spáchání trestného činu „padělání a pozměnění veřejné listiny“, mladší z žen je navíc podezřelá z „přijetí úplatku“ (až 4 roky) a vzhledem k tomu, že zničila více než 70 dávek vakcíny, také z „poškození cizí věci“ (až 1 rok).
Ženy tuto činnost prováděly nejméně od září loňského roku a certifikát tak získalo minimálně 74 lidí napříč republikou. Vydání dalších osmi falešných certifikátů zabránili vsetínští kriminalisté. Zprostředkovatelky posílaly potřebné údaje o zájemcích pracovnici očkovacího centra a následně vybíraly od zájemců částky od dvou do sedmi tisíc za jednu dávku. Tyto úplatky celkem dosáhly téměř půlmilionové hodnoty. Policistům se podařilo zajistit finanční prostředky v řádech statisíců korun. Jedna z pracovnic očkovacího centra za navádění dat do systému dostala kosmetiku v několikatisícové hodnotě, druhá žádnou úplatu, ať materiální či finanční, nedostala.

zdroj: Policie ČR