novinky DNES

Nulová tolerance pro neukázněné a nebezpečné chování v letadle…

Za FAA (Federální letecká správa USA), Steve Dickson podepsal příkaz, který nařídil přísnější politiku vymáhání právních předpisů proti neukázněným cestujícím v leteckých linkách v důsledku nedávných znepokojivých incidentů.

Dříve agentura řešila neukázněné případy cestujících pomocí různých metod, od varování a domluvu až po občanskoprávní tresty. Podle nové zásady nulové tolerance nebude FAA tyto případy řešit varováními nebo domluvou, ale bude aplikovat právní donucovací opatření proti každému cestujícímu, který napadne, vyhrožuje, zastrašuje nebo jinak zasahuje do práce členů posádky letecké společnosti.

zdroj FAA